[title style=”center” text=”رویداد های مهم” size=”248″] [row label=”رویداد ها”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”1599″] [button text=”اطلاعات بیشتر نمایشگاه” padding=”0px 10px 0px 18px” radius=”99″ icon=”icon-plus” link=”http://dep-bme.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”1819″] [button text=”اطلاعات بیشتر کنفرانس” color=”alert” radius=”99″ icon=”icon-plus” link=”http://dep-bme.ir/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be/”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”1598″] [button text=”اطلاعات بیشتر نمایشگاه” padding=”0px 10px 0px 18px” radius=”99″ icon=”icon-plus” link=”http://dep-bme.ir/iranhealth/”] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”1597″] [button text=”اطلاعات بیشتر نمایشگاه” padding=”0px 10px 0px 18px” radius=”99″ icon=”icon-plus” link=”http://dep-bme.ir/iranhospitex/”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”2323″ image_size=”original”] [button text=”اطلاعات بیشتر رویداد” color=”alert” radius=”99″ icon=”icon-plus” link=”http://dep-bme.ir/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2/”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”2331″] [button text=”اطلاعات بیشتر همایش” radius=”99″ icon=”icon-plus” link=”http://dep-bme.ir/%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4/”] [/col] [/row] [title style=”center” text=”اخبار روز” tag_name=”h1″ size=”254″ link=”http://dep-bme.ir/?cat=24″] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”24″ posts=”9″ image_height=”56.25%”] [title style=”center” text=”رویدادهای مهندسی پزشکی” tag_name=”h1″ link=”http://dep-bme.ir/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7/”] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ animate=”blurIn” cat=”29″ posts=”9″] [title style=”center” text=”اخبار جهان” tag_name=”h1″] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”27,29,28″ posts=”9″ image_height=”56.25%”]
فهرست