طراحی و کاربرد نانو ذرات طلا در پزشکی

وبینار طراحی و کاربرد نانو ذرات طلا در پزشکی

وبینار ثبت اختراع

وبینار نقش مهندسی پزشکی و تکنولوژی در علوم شناختی

وبینار جایگزین های بافت نرم ( نخ ها و سوزن های بخیه)

وبینار ارگونومی و بیومکانیک شغلی

وبینار روش تحقیق روش تحقیق و پژوهش و مقاله نویسی ۲

وبینار آشنایی با استارت آپ های مهندسی پزشکی و ایده یابی

نظرسنجی وبینارهای دپارتمان مهندسی پزشکی

نظرسنجی وبینارهای دپارتمان مهندسی پزشکی

وبینار روش تحقیق روش تحقیق و پژوهش و مقاله نویسی

فهرست