اطلاعیه ها

یک سایت چند منظوره و همه جانبه برای تمام اعضای خانواده مهندسی پزشکی ایران

 

 مشاوره

 آشنایی با حوزه مهندسی پزشکی

 ایجاد فرصت های شغلی و ورود به بازار کار

DEPARTMENT BME

فعالیت های تیم دپارتمان در حوزه مهندسی پزشکی به شرح زیر میباشد

null

آموزش

آموزش نرم افزارهای تخصصی، برنامه نویسی و آشنایی با تجهیزات پزشکی

null

آشنایی با حوزه مهندسی پزشکی

برسی تمامی گرایش های آن به تفکیک مقطع تحصیلی

null

مشاوره

مشاوره جامع در رشته مهندسی پزشکی

null

کارگاه و وبینار

برگزاری کارگاه‌های علمی و پژوهی توسط انجمن علمی مهندسی پزشکی

null

ژورنال کلاب

همایش ها و کنگره های تخصصی مهندسی پزشکی

null

اخبار روز مهندسی پزشکی

اطلاع رسانی در خصوص اخبار مهندسی پزشکی و رویدادهای مربوطه

فهرست