اطلاعیه ها

مشاوره
+BME
اخبار

null

مشاوره

مشاوره جامع در رشته مهندسی پزشکی

null

آشنایی با حوزه مهندسی پزشکی

برسی تمامی گرایش های آن به تفکیک مقطع تحصیلی

null

آموزش

آموزش نرم افزارهای تخصصی، برنامه نویسی و آشنایی با تجهیزات پزشکی

null

کارگاه و وبینار

برگزاری کارگاه‌های علمی و پژوهی توسط انجمن علمی مهندسی پزشکی

null

مقالات علمی

استفاده ازمقالات علمی در سه گرایش بیومتریال، بیوالکتریک و بیومکانیک

null

اخبار روز مهندسی پزشکی

اطلاع رسانی در خصوص اخبار مهندسی پزشکی و رویدادهای مربوطه

فهرست