بایگانی دسته‌ی: وظایف یک مهندس پزشک

وظایف یک مهندسِ پزشکی

وظایف مهندس پزشک

در حال حاضر تصور انجام کارهای پزشکی بدون تجهیزات و مهندسین پزشکی تقریبا محال است.
با توجه به وجود تعداد زیادی از تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و اینکه حتی اختلال کوچکی در تجهیزات می‌تواند سلامتی بیمار را به خطر بیاندازد، حضور یک مهندس پزشکی در بیمارستان یک امر ضروری به حساب می‌آید…