بایگانی دسته‌ی: گرایش بیو متریال

ساخت هیدروژل‌هایی با کاربرد در صنعت پزشکی و تصفیه پساب‌های صنعتی

محققان دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت هیدروژل‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت پزشکی و تصفیه پساب‌های صنعتی شدند.

گرایش بیومتریال یا بیومواد

گرایش بیومواد یا بیومتریال از گرایش های اصلی رشته مهندسی پزشکی است و مثل خیلی از گرایش ها براساس ترکیب چند رشته به وجود آمد.