بایگانی دسته‌ی: گرایش بیومکانیک

گرایش بیومکانیک

افراد متخصص در این رشته با استفاده از مفاهیم مکانیکی در زمینه های پزشکی کار خود را انجام می دهند. این گرایش با استفاده از مکانیک کلاسیک در زمینه های علوم زیستی مطالعه میکند