بایگانی دسته‌ی: گرایش های کارشناسی

ساخت هیدروژل‌هایی با کاربرد در صنعت پزشکی و تصفیه پساب‌های صنعتی

محققان دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت هیدروژل‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت پزشکی و تصفیه پساب‌های صنعتی شدند.

گرایش بالینی یا کلینیکال

مهندسی بالینی در ای‌سی‌سی‌ایی به عنوان “حرفه‌ای که با استفاده از مهارت‌های مهندسی و مدیریتی خود در زمینه بهداشت و درمان برای پشتیبانی و پیشرفت مراقبت از بیمار فعالیت می‌کند.

گرایش بیومکانیک

افراد متخصص در این رشته با استفاده از مفاهیم مکانیکی در زمینه های پزشکی کار خود را انجام می دهند. این گرایش با استفاده از مکانیک کلاسیک در زمینه های علوم زیستی مطالعه میکند

گرایش بیومتریال یا بیومواد

گرایش بیومواد یا بیومتریال از گرایش های اصلی رشته مهندسی پزشکی است و مثل خیلی از گرایش ها براساس ترکیب چند رشته به وجود آمد.

گرایش های کارشناسی

گرایشهای مقطع کارشناسی مهندسی پزشکی در ایران