بایگانی دسته‌ی: گرایش بیوالکتریک ارشد

گرایش بیوالکتریک ارشد

گرایش ارشد بیوالکتریک مهندسی پزشکی

این گرایش، علم استفاده از اصول الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی در حوزه پزشکی است. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که با بهره گیری از علوم پایه و مهندسی در حوزه برق و کامپیوتر بتوانند از عهده تجهیز، نگهداری و طراحی دستگاه های پزشکی برآیند.