بایگانی دسته‌ی: گرایش های ارشد

گرایش بیومکانیک ارشد

گرایش بیومکانیک ارشد

دانشجویان گرایش بیومکانیک ارشد مهندسی پزشکی میتوانند یک دستگاه پزشکی را طراحی و راه اندازی کنند و نحوه کار با آن را به پرستاران یا کارکنان دیگر بیمارستان آموز دهند.

گرایش مهندسی ورزش ارشد

گرایش مهندسی ورزش

مهندسی ورزشی از اون دسته رشته های نوپایی است که تا چند سال پیش حتی به عنوان رشته های دانشگاهی مطرح نمیشد.

گرایش ارشد بیومتریال مهندسی پزشکی

گرایش ارشد بیومتریال مهندسی پزشکی

دانشجویان گرایش بیومتریال با به کارگیری صحیح مواد در بدن انسان و در تجهیزات پزشکی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی و اعضای مصنوعی بدن انسان آشنا می شوند.

گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد

گرایش فناوری اطلاعات ارشد

فناوری اطلاعات در پزشکی یکی از مهم ترین گرایش ها و کاربردی ترین هاست. هدف این گرایش برقرار کردن تعادل میان ICT و حوزه بهداشت و درمان است.

مهندسی بافت ارشد

مهندسی بافت

هندسی بافت عبارتست از، استفاده از روشهای مهندسی و علوم زیستی جهت درک عمیق ارتباط بین ساختمان و عملکرد بافتهای بدن پستانداران در شرایط مختلف سلامت و بیماری و تولید جایگزین های بیولوژیک جهت بازسازی، حفظ و یا بهبود عملکرد بافتها.

گرایش بیوالکتریک ارشد

گرایش ارشد بیوالکتریک مهندسی پزشکی

این گرایش، علم استفاده از اصول الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی در حوزه پزشکی است. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که با بهره گیری از علوم پایه و مهندسی در حوزه برق و کامپیوتر بتوانند از عهده تجهیز، نگهداری و طراحی دستگاه های پزشکی برآیند.